Weedplus

GKR CLEAN werkt volgens de WeedPLUS® reinigingsmethode

 

Het beste alternatief
Onkruid bestrijden met WeedPLUS® is overal mogelijk. Met de diverse sproeiers is het mogelijk om uiterst selectief te werken en is er geen nevenschade. Omdat de werksnelheid tot 30% hoger ligt dan bij andere alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden en omdat tot 60% minder behandelingen nodig zijn is WeedPLUS® ook economisch gezien het beste alternatief. Alleen water nodig!

 

Aantoonbaar meest effectief
Onkruid bestrijding met heet water is door de Universiteit van Kopenhagen (onderzoek van Prof. P. Kristoffersen) onderzocht en is overduidelijk de meest effectieve alternatieve onkruidbestrijdingsmethode. Na elke behandeling komt er minder onkruid terug waardoor met slechts 2 of 3 behandelingen per jaar een effectief onkruidbestrijdingsbeleid is te voeren.

 

In tegenstelling tot andere methoden waarbij tot zelfs 8 behandelingen noodzakelijk zijn.